AL | EN
Shërbime Sociale Inovative për të moshuar në nevojë

Shërbime Sociale Inovative për të moshuar në nevojë

Në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), financuar nga Bashkimi Europian dhe zbatuar nga UNDP, Qendra ASET ka implementuar projektin “Shërbime Sociale Inovative për të moshuar në nevojë” Objektivi i përgjithshëm i projektit ishte modelimi i shërbimeve sociale inovative për të moshuarit në nevojë. Ky objektiv u arrit nëpërmjet vlerësimit […]
Read More
Për femijët,me fëmijët në risk

Për femijët,me fëmijët në risk

Në periudhen kohore 31/08/2015-15/02/2016, Qendra ka implementuar projektin: “Për femijët,me fëmijët në risk”. Pilotim i programit Kompasito për edukimin e fëmijëve, të adoleshentëve dhe stafeve për rritjen dhe fuqizimin e angazhimit dhe aktivizimit në mbrojtjen e të drejtave dhe pjesemarrjen në vendimmarrje. Projekti u mbështet financiarisht nga Agjensia për Mbështetjen e Shoqërise Civile dhe  u […]
Read More
Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve

Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve

Në kuadër të skemës së granteve të projektit “Përfshirja e Shoqërisë Civile për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri” i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i mbështetur nga “Save the Children” në partneritet me “Terre des homes” në Shqipëri, Qendra ASET  implementoi Projektin: “Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve. Metoda Kompasito – metodë […]
Read More
Tirana e veshur me kostume popullore

Tirana e veshur me kostume popullore

Në Bashkëpunim me Bashkinë Tiranë, Qendra ASET duke filluar nga 1 Maj 2018- 31 Gusht 2018 implementoi projektin “Tirana e veshur me kostume popullore”. Një projekt i cili kishte për qëllim promovimin e  Qendrave Turistike të Tiranës – të historisë dhe vlerave kulturore të trevave Shqiptare nëpërmjet guidave turistike të orfuara nga të rinj të […]
Read More