AL | EN
Se bashku per post Covid-19

Se bashku per post Covid-19

Realizimi i nevojave specifike për personat e moshuar  është vështirësuar sidomos për  familjet në nevojë që janë gjendur në një situatë tepër dramatike në lidhje me virusin Covid – 19 i cili u shfaq në muajt e parë të vitit 2021 dhe ende vazhdon të jetë i pranishëm. Kryesisht të moshuarit dhe personat me probleme […]
Read More
“ TIRANA – Kryeqyteti 100 vjecar – ndërmjet Kulinarisë & Traditës”

“ TIRANA – Kryeqyteti 100 vjecar – ndërmjet Kulinarisë & Traditës”

Projekti TIRANA – Kryeqyteti 100 vjecar – ndërmjet Kulinarisë & Etnografisë ofroi një aktivitet 2 ditor atraktiv  për Qytetin e Tiranës sepse për herë të parë brenda një zone turistike dhe qendër të Tiranës sic është “Pazari i Ri” u organizua një aktivitet i cili njëkohësisht përmbante dy pole që në vetvete janë dy kolona […]
Read More
Moshimi- Vlerë njerëzore; Përkujdesja- Detyrimi ynë

Moshimi- Vlerë njerëzore; Përkujdesja- Detyrimi ynë

Ofrimi i Asistencës Shtëpiake për të moshuar të vetmuar prej dy vjetësh ofrohet nga Qendra ASET. Shërbimi është ofruar bazuar mbi manualin e zbatimit të standardeve të shërbimit “Asistencë shtëpiake për të moshuarit”, bazuar në ligjin nr. 121, datë 21.11.2016, “Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë”, të Strategjisë Kombëtare të Mbrojtjes Sociale, […]
Read More
Tirana 100 vjet kryeqytet, Folklor dhe tradite

Tirana 100 vjet kryeqytet, Folklor dhe tradite

Në kuadër të 100 vjetorit të Tiranës si Kryeqytet, ASET promovoi 100 vite histori si dhe vlera kulturore të trevave shqiptare nëpërmjet të rinjve të veshur me kostume tradicionale me qëllimin për të shndërruar 100 vjetorin e Tiranës në një destination të rëndësishëm  turistik, për ta bërë  përvojën e turistëve dhe udhëtarëve të huaj në […]
Read More
Shërbime Sociale Inovative për të moshuar në nevojë

Shërbime Sociale Inovative për të moshuar në nevojë

Në kuadër të Programit Rajonal për Demokracinë vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), financuar nga Bashkimi Europian dhe zbatuar nga UNDP, Qendra ASET ka implementuar projektin “Shërbime Sociale Inovative për të moshuar në nevojë” Objektivi i përgjithshëm i projektit ishte modelimi i shërbimeve sociale inovative për të moshuarit në nevojë. Ky objektiv u arrit nëpërmjet vlerësimit […]
Read More
Për femijët,me fëmijët në risk

Për femijët,me fëmijët në risk

Në periudhen kohore 31/08/2015-15/02/2016, Qendra ka implementuar projektin: “Për femijët,me fëmijët në risk”. Pilotim i programit Kompasito për edukimin e fëmijëve, të adoleshentëve dhe stafeve për rritjen dhe fuqizimin e angazhimit dhe aktivizimit në mbrojtjen e të drejtave dhe pjesemarrjen në vendimmarrje. Projekti u mbështet financiarisht nga Agjensia për Mbështetjen e Shoqërise Civile dhe  u […]
Read More
Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve

Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve

Në kuadër të skemës së granteve të projektit “Përfshirja e Shoqërisë Civile për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri” i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i mbështetur nga “Save the Children” në partneritet me “Terre des homes” në Shqipëri, Qendra ASET  implementoi Projektin: “Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve. Metoda Kompasito – metodë […]
Read More
NDËRGJEGJËSIMI DHE FORCIMI I KAPACITETEVE NË SHËRBIMIN ALTERNATIV TË KUJDESTARISË

NDËRGJEGJËSIMI DHE FORCIMI I KAPACITETEVE NË SHËRBIMIN ALTERNATIV TË KUJDESTARISË

Në vitin 2019-2020 Qendra ASET në kuadër të projektit “Ndërgjegjësimi dhe forcimi i kapaciteteve në shërbimin e kujdestarisë alternative” pjesë e skemës së sub granteve nga SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri dhe organizata TLAS në kuadër të projektit “Zhvillimi i OSHC-ve për Familjet Kujdestare në Shqipëri”, i financuar nga Bashkimi Evropian implementoi   projektin “Ndërgjegjësimi dhe forcimi i kapaciteteve në […]
Read More
Tirana e veshur me kostume popullore

Tirana e veshur me kostume popullore

Në Bashkëpunim me Bashkinë Tiranë, Qendra ASET duke filluar nga 1 Maj 2018- 31 Gusht 2018 implementoi projektin “Tirana e veshur me kostume popullore”. Një projekt i cili kishte për qëllim promovimin e  Qendrave Turistike të Tiranës – të historisë dhe vlerave kulturore të trevave Shqiptare nëpërmjet guidave turistike të orfuara nga të rinj të […]
Read More