AL | EN

FOTO/VIDEO

Kujdestaria Alternative

https://youtu.be/IkviegfMUwg

Trajnim i te rinjve ne kuader te projektit “Tirana e veshur me kostume popullore” nga Prof. Aferdita Onuzi dhe Dr. Marenglen Kasmi

Takime me drejtues te Bashkise Tirane si dhe me punonjes sociale dhe Administratore te Njesive Administrative ne kuader te porjektit “Sherbime Sociale Inovative per te moshuar ne nevoje”

Intervista me te moshuar ne kuader te projektit “Sherbime Sociale Inovative per te moshuar ne nevoje”

“Fokus grupet” me te moshuar qe frekuentojne Qendrat Sociale te Bashkise Tirane

Per femijet- me femijet ne risk

Ndergjegjesimi dhe forcimi i kapaciteteve ne sherbimin alternativ te kujdestarise

Guidat e ofruara nga te rinj te veshur me kostume popullore