AL | EN

Takime me drejtues te Bashkise Tirane si dhe me punonjes sociale dhe Administratore te Njesive Administrative ne kuader te porjektit “Sherbime Sociale Inovative per te moshuar ne nevoje”