AL | EN

“Fokus grupet” me te moshuar qe frekuentojne Qendrat Sociale te Bashkise Tirane