AL | EN
Se bashku per post Covid-19

Se bashku per post Covid-19

Realizimi i nevojave specifike për personat e moshuar  është vështirësuar sidomos për  familjet në nevojë që janë gjendur në një situatë tepër dramatike në lidhje me virusin Covid – 19 i cili u shfaq në muajt e parë të vitit 2021 dhe ende vazhdon të jetë i pranishëm. Kryesisht të moshuarit dhe personat me probleme […]
Read More
Trajnime

Trajnime

Trajnimet e dobishme, praktike, të përditësuara me njohuritë dhe teknikat inovatore, u shërbejnë të gjithë personave të interesuar, institucioneve dhe organizatave për t’u përmirësuar dhe realizuar arritje profesionale domethënëse. Filozofia e Qendrës ASET në ndërtimin e kapaciteteve është të inkurajojmë pjesëmarrësit të angazhohen maksimalisht e të vetësfidohen gjatë trajnimit. Përvoja e ekspertëve trajnues, kontributi dhe rezultatet e vetë pjesëmarrësve […]
Read More
“ TIRANA – Kryeqyteti 100 vjecar – ndërmjet Kulinarisë & Traditës”

“ TIRANA – Kryeqyteti 100 vjecar – ndërmjet Kulinarisë & Traditës”

Projekti TIRANA – Kryeqyteti 100 vjecar – ndërmjet Kulinarisë & Etnografisë ofroi një aktivitet 2 ditor atraktiv  për Qytetin e Tiranës sepse për herë të parë brenda një zone turistike dhe qendër të Tiranës sic është “Pazari i Ri” u organizua një aktivitet i cili njëkohësisht përmbante dy pole që në vetvete janë dy kolona […]
Read More
Moshimi- Vlerë njerëzore; Përkujdesja- Detyrimi ynë

Moshimi- Vlerë njerëzore; Përkujdesja- Detyrimi ynë

Ofrimi i Asistencës Shtëpiake për të moshuar të vetmuar prej dy vjetësh ofrohet nga Qendra ASET. Shërbimi është ofruar bazuar mbi manualin e zbatimit të standardeve të shërbimit “Asistencë shtëpiake për të moshuarit”, bazuar në ligjin nr. 121, datë 21.11.2016, “Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë”, të Strategjisë Kombëtare të Mbrojtjes Sociale, […]
Read More